Rezervační systém areálu TJS Straník

!! Plánované akce na zimu 2014/15 !!

Rezervovat!

Návod k rezervaci:

Stručný návod k systému rezervací

  1. Proces rezervace zahájíte kliknutím na odkaz Rezervovat!, jenž je umístěn výše.
  2. První krok je čistě informativní, najdete zde cenu pronájmu a dobu trvání.
  3. V druhém kroku je nutné souhlasit s Podmínkami užívání a Provozním řádem areálu.
  4. Třetí krok je důležitý! Zde si vyberete datum rezervace a také čas zahájení. Rezervace je vždy prováděna na 1 hodinu. Pokud chcete rezervovat pronájem na delší dobu, je nutné provést dvě či více rezervací! Čas je bohužel v americkém formátu – tzn. AM znamená dopoledne a PM odpoledne. Rezervaci je nutné provést tak, aby nekolidovala s jinou rezervací či provozní dobou areálu – tzn. vždy minimálně hodinu předem.
  5. Ve čtvrtém kroku je nutné vyplnit informace o uživateli. Pokud jste již prováděli rezervaci v minulosti, stačí zvolit možnost Stávající uživatel a vyplnit pouze e-mail, systém si uživatele pamatuje.
  6. Poslední, pátý krok je opět čistě informační, kde je shrnutí celé rezervace a nutné následné potvrzení.

Po dokončení rezervace je odeslán uživateli email se shrnujícími informacemi. Poté si musí uživatel ještě dohodnout vypůjčení klíčů u jedné z oprávněných osob.

Celodenní rezervace se řeší s předsedou TJ!
Vaše rezervace může být zrušena, koná-li se v areálu akce s vyšší prioritou, viz. podmínky.